De school

De Meulebeek is een katholieke basisschool in het dorp Oostrum. De naam De Meulebeek herinnert ons aan de vroegere watermolen en de Oostrumse beek. De naam doet ons ook denken aan water, kracht, flexibiliteit, beweging, doorgaande lijn en harmonie. Het zijn termen die passen binnen de visie die het team met hard en enthousiast werken realiseert.

Visie en missie
De missie van onze school wordt weerspiegeld in de onderstaande spreuken:

                  Samen spelen, samen delen, samen sterk… Net als een school vissen Ja, dát is ’t werk

                         Spiegel je in het water van de beek. Dan voel je je later als een vis in ’t water 


In de missie staat het leren centraal: leren van en met elkaar. Het leren van de kinderen, maar ook het leren van leerkrachten en directie. Spiegel je (reflecteren), als een vis in het water (veiligheid), samen spelen (plezier in leren), samen delen (waar mogelijk verschillen benutten als uitgangspunt van leren), samen sterk (verbondenheid).

Team
Op een school draait het om de kinderen. Heel belangrijk zijn ook de mensen die met deze kinderen werken: de leerkrachten. Ons team is een hardwerkend team dat op een gedegen manier aan goed onderwijs werkt. We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en we willen er met elkaar een goede school van maken. We hebben 13 teamleden  waaronder, een intern begeleider Vera Berckmoes. De directeur van de school is Andrea Hosper.

Identiteit
Met beide benen in de maatschappij staande schenken wij aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Op een eigentijdse wijze verbinden we tijdloze waarden en normen aan katholieke tradities, inspiraties en vieringen.

Waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, waarderen en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel en geven richting aan ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een eerlijk, sociaal, verantwoordelijk en respectvol mens.

Basisschool de Meulebeek is daarom ook een school, waar ieders godsdienst of levensbeschouwing wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Op onze school komen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en godsdiensten. We gaan ervan uit dat openheid, kennis van en aandacht voor andere culturen of opvattingen ook bijdragen aan een fijne sfeer op school.

Schoolontwikkeling
In het schooljaar 2021-2022 zijn de speerpunten van de school:
  • ICT, wetenschap en techniek
  • Verder implementeren leergesprekken
  • Keuze nieuwe methode wereldoriëntatie
  • Implementeren methodiek sociaal-emotionele vorming
  • Implementeren beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid
  • Omgaan met krimp - anders organiseren van het onderwijs
Lees meer over deze speerpunten in onze koerskaarten

SPOVenray
De Meulebeek valt onder het bestuur van SPOVenray. SPOVenray is een overkoepelende organisatie van scholen in de regio Venray. Meer informatie is te lezen op SPOVenray.nl.