Inspectieverslag

Namens het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voert de inspectie regelmatig onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs in onze school. De inspecteur doet dat door toetsing van de schooldocumenten en door het afleggen van schoolbezoeken. In dat kader heeft de inspectie in 2017 een actueel oordeel gevormd over onze school. De conclusies  waren positief. Basisschool De Meulebeek heeft haar kwaliteit op orde en valt daardoor onder basistoezicht.

Klik hier voor het meest recente Inspectieverslag.