Penningmeester gezocht voor de ouderraad!

 

Heb jij ongeveer 3 uur per maand zin en tijd om de ouderraad te versterken? Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester!


Alle ouders van de kinderen op onze school vormen samen de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging heet ouderraad (OR). In de ouderraad zitten minimaal vijf vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit ouders gekozen voor een periode van drie jaar. De ouderraad vergadert minimaal zes keer per jaar.

Welke taken krijg je als penningmeester?
  • Jij bent verantwoordelijk voor de incasso en de controle van de ouderbijdrage
  • Jij verstrekt aan elke klas het klassenpotje en beoordeelt de verantwoording hiervan
  • Jij zorgt voor de financiële afwikkeling van het schoolreisje en de avondvierdaagse
  • Jaarlijks stel je het financiële overzicht vast en presenteer je deze tijdens de jaarvergadering
  • Jij houdt toezicht op uitgaven en inkomsten en ondersteunt de ouderraad bij het aanvragen van extra inkomsten zoals clubacties e.d
  • Tevens ben je aanwezig bij de vergaderingen van ouderraad (ong. 6x per jaar).

Ben jij de ouder die ons graag komt versterken als penningmeester of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ineke Litjens tel: 06-13058504. Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in de ouderraad, maar is de functie van penningmeester niets voor jou? We kunnen altijd versterking gebruiken. Dus neem gerust contact op met een van ons!

Ouderraad de Meulebeek,
Janske Vandewall, Floor Zwets, Thi Huynh, Dorien Nagy, Judith Janssen, Jacqueline Janssen, Ineke Litjens en Jessica Bekker.

Download document