Overblijven

Het overblijven wordt verzorgd door enkele overblijfkrachten. De coördinatie is in handen van Lyanca Vissers.

Aanmelden
Wanneer u uw kind wilt aan- of afmelden voor het overblijven kunt u op de onderstaande wijze contact opnemen:
  • Via e-mail: overblijvendemeulebeek@gmail.com 
  • Via: 0614524451 (graag via WhatsApp)
We willen u vragen om uw kind een 'week vooruit' aan te melden. Dit kan tot en met vrijdagavond. Dit is handig in verband met het maken van een planning.

Kosten
De kosten van het overblijven zijn:
  • 1 keer overblijven incidenteel: €2,00
  • Kaart voor 5 keer: €9,00
  • Kaart voor 10 keer: €18,00
  • Kaart voor 20 keer: €36,00

Het is mogelijk om via de bank te betalen. Voor de overblijfkaarten is dat voor ons ook het prettigst. Het scheelt voor de coördinator extra handelingen en doordat er niet meer met contact geld wordt gewerkt verkleinen we het risico dat er iets misgaat. 

Bankrekening: NL92RABO0333098145
Ten name van: SPOVenray, inzake overblijfgeld BS De Meulebeek
Onder vermelding van: naam kind

Eten en drinken
De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. We vinden een gezonde lunch erg belangrijk, daarom hebben we enkele afspraken voor de lunch. Wat mogen de kinderen eten tijdens het overblijven?

  • Een broodmaaltijd
  • Iets te drinken (geen frisdrank)
  • Een gezond tussendoortje.
Het liefst zien we dat kinderen groente of fruit meenemen als tussendoortje. Wat wij nog meer verstaan onder een gezonde keuze leest u via deze link

Regels en afspraken
Om het overblijven goed en gezellig te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld in een overblijfprotocol. Dit protocol kunt u opvragen bij Lyanca Vissers, of via overblijvendemeulebeek@gmail.com.