Resultaten

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Op De Meulebeek maken leerlingen in groep 8 de IEP Eindtoets. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht. 

Lees meer over de resultaten op de website van Scholen op de kaart