Vakanties en schooltijden

Schooltijden

Groepen 1-4
maandag, dinsdag en donderdag:  
08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

woensdag:
08.30 - 12.15 uur.

vrijdag:
08.30 - 12.00 uur.

Groepen 5-8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

woensdag:
08.30 - 12.15 uur.

*vanaf januari 2022 gaan nieuwe schooltijden in (onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers en/of betaalde krachten)

Inlooptijd
De school hanteert een inlooptijd voor aanvang van de lessen. ’s Ochtends is er een inlooptijd van 10 minuten en ’s middags van 5 minuten. Dit betekent dat om 08.20 uur en om 13.10 uur de eerste zoemer gaat om aan te geven dat de kinderen naar hun leslokaal mogen lopen. Om 8.30 en 13.15 gaat de tweede zoemer, de lessen gaan dan beginnen en de kinderen moet dan in de klas zijn. Op beide speelplaatsen is er daarom voor aanvang van de schooltijd géén toezicht. (Alleen van 13.05 - 13.10) Tijdens de pauze om 10.15 uur is er wel surveillance.

Gymtijden
Gymtijden groep 3-4: maandagmiddag en vrijdagochtend
Gymtijden groep 4-5: dinsdagochtend en vrijdagochtend
Gymtijden groep 6-7: donderdagmiddag en vrijdagmiddag
Gymtijden groep 7-8: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag

Vakanties en vrije dagen 
Klik hier voor het vakantierooster

Studiedagen
13-09-2021             studiedag
20-10-2021             studiedag
14-01-2022             SPOV-studiedag
25-05-2022             studiedag
17-06-2021             studiedag