Vakanties en schooltijden

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
08.25-14.15

woensdag:
08.25- 12.30 uur.

Inlooptijd
De school hanteert een inlooptijd van vijf minuten voor aanvang van de lessen. Dit betekent dat om 08.20 uur de eerste zoemer gaat om aan te geven dat de kinderen naar hun leslokaal mogen lopen. Om 8.25 gaat de tweede zoemer, de lessen gaan dan beginnen en de kinderen moet dan in de klas zijn. Op beide speelplaatsen is er daarom voor aanvang van de schooltijd géén toezicht. Tijdens de pauze om 10.15 uur is er wel surveillance.

Gymtijden
Gymtijden groep 3-4: woensdag en vrijdagochtend
Gymtijden groep 4-5: dinsdagochtend en vrijdagochtend
Gymtijden groep 6-7: woensdag en vrijdagmiddag
Gymtijden groep 7-8: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag

Vakanties en vrije dagen 
Klik hier voor het vakantierooster

Studiedagen
13-09-2021             studiedag
20-10-2021             studiedag
14-01-2022             SPOV-studiedag
25-05-2022             studiedag
17-06-2021             studiedag