Vakanties en schooltijden

Schooltijden

Groepen 1-4
maandag, dinsdag en donderdag:  
08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

woensdag:
08.30 - 12.15 uur.

vrijdag:
08.30 - 12.00 uur.

Groepen 5-8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.

woensdag:
08.30 - 12.15 uur.

Inlooptijd
De school hanteert een inlooptijd voor aanvang van de lessen. ’s Ochtends is er een inlooptijd van 10 minuten en ’s middags van 5 minuten. Dit betekent dat om 08.20 uur en om 13.10 uur de eerste zoemer gaat om aan te geven dat de kinderen naar hun leslokaal mogen lopen. Om 8.30 en 13.15 gaat de tweede zoemer, de lessen gaan dan beginnen en de kinderen moet dan in de klas zijn. Op beide speelplaatsen is er daarom voor aanvang van de schooltijd géén toezicht. (Alleen van 13.05 - 13.10) Tijdens de pauze om 10.15 uur is er wel surveillance.

Gymtijden
Gymtijden groep 3: woensdag en vrijdag
Gymtijden groep 4: dinsdag en donderdag
Gymtijden groep 5-6: dinsdag en vrijdag
Gymtijden groep 6-7: dinsdag en vrijdag
Groep 8: woensdag en vrijdag

Vakanties en vrije dagen 
Klik hier voor het vakantierooster

Studiedagen
14-09-2020             studiedag
16-10-2020             studiedag
08-01-2021             SPOV-studiedag
11-02-2021             groep 1-4 ’s middags vrij, in plaats daarvan gaan zij op 12-02 (carnavalsvrijdag) de hele dag naar school
22-02-2021             studiedag
25-05-2021             studiedag
07-06-2021             studiedag
23-07-2021             groep 5-8 's middags vrij